Titularitat de la web i les dades de contacte
https://lacasetadelmontsec.com/ és un domini d’internet que té com a propietari Teresa Juvillà Pujal amb CIF/NIF B25405077 i domiciliada a C/ BARCELONA, 24 BAIXOS – BALAGUER (LLEIDA).

Pot contactar amb Teresa Juvillà Pujal:

Telefònicament: (+34) 619954725
Per correu electrònic: teresajuvilla@gmail.com
Per correu ordinari: Teresa Juvillà Pujal
CP: 25691 – Carrer CALVARI , núm. 5-7 – Àger
Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb: Teresa Juvillà Pujal

Condicions d’ús de la web
Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de Teresa Juvillà Pujal i altres usuaris d’Internet. Per navegar a aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d’ús.
Teresa Juvillà Pujal es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés a la web, així com els continguts inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat
El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. Teresa Juvillà Pujal no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.
L’usuari eximeix Teresa Juvillà Pujal de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.
En cas d’incloure enllaços d’altres pàgines web, Teresa Juvillà Pujal declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos a aquests.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat d’aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a Teresa Juvillà Pujal. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del mateix usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol mena obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

https://lacasetadelmontsec.com/ és un domini de Teresa Juvillà Pujal. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de Teresa Juvillà Pujal. de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Teresa Juvillà Pujal.

Seguretat de la Informació
Teresa Juvillà Pujal. ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat
Teresa Juvillà Pujal., prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de 14 anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors. En cap cas el menor podrà facilitar dades a Teresa Juvillà Pujal. que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques d’aquest, tal com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Política per a enllaçar a aquesta web
Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.
A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web. L’enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la mateixa direcció de Teresa Juvillà Pujal. agafant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Teresa Juvillà Pujal., la pàgina que en realitzi l’enllaç en cap moment podrà reproduir la web Teresa Juvillà Pujal., ni incloure-la com a part del seu web ni dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Teresa Juvillà Pujal.
En cap circumstància Teresa Juvillà Pujal. no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.

Protecció de dades personals
La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.
Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com el titular de la present web en fa ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cookies
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l’usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.
Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.

Prevalença de la versió espanyola
En cas que es tradueixi aquest avís legal d’altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable
El present Avís Legal així com les relacions entre Teresa Juvillà Pujal. i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili. Teresa Juvillà Pujal.